Stafett med benker

Fire benker settes sammen i et kryss +. Del opp i 4 lag. Hvert lag setter seg etter hverandre på en av benkene. Den bakerste på hver
benk starter. Man løper rundt benkene og setter seg fremst på sin benk. Når vedkommende
setter seg løper neste mann på laget. Når alle har løpt reiser hele laget seg for å markere at de er ferdig. Denne stafetten kan varieres på mange måter. Hver elev kan for eksempel løpe flere runder, eller istedenfor å løpe kan lagene hoppe, hinke, krype, løpe baklengs osv. Bruk fantasien!

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet