Stafett med tjukkasen

Denne kan gjøres på mange måter, bl.a. avhengig av tjukkaser tilgjengelig.
Elever og tjukkas befinner seg i den ene enden av gymsalen. Elevene deles inn i grupper på
fire eller fem.

Alternativ 1(med en tjukkas): Elevene skal samarbeide om å frakte tjukkasen bort til den andre
enden av salen, og tilbake igjen. Elevene skal slepe tjukkasen langs bakken. På hvilken måte
er opp til gruppen. Vær nøye med regler for hvordan man skal vende (for eksempel hvor mye
av tjukkasen skal treffe veggen?), og når er gruppen i mål (for eksempel når hele tjukkasen er
over målstreken + alle deltakerne). Ta tiden for å kåre vinnere, evt. for å sammenligne
resultatene mellom 1. og 2. gang.

Alternativ 2 (med to tjukkaser): 2 og 2 lag konkurrerer mot hverandre. Evt. vinnere mot
vinnere osv.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet