Stasjonsbingo

Lag en ordinær økt med stasjonstrening for det formålet som er ønskelig. Dette kan være i ulike basisfag eller for å trene ulike basisferdigheter i kroppsøving.

På hver stasjon legger man ut et ark med beskrivelse av øvelsen/aktiviteten på den ene siden og et nummer på den andre siden (nummeret legges ned mot underlaget). Før start får deltakerne hvert sitt bingobrett som de tar meg seg gjennom hele økta. Deltakerne velger selv hvilken stasjon de vil starte på. Når de har valgt seg ut en stasjon, gjennomfører de først øvelsen/aktiviteten innenfor den tiden de skal arbeide. Når tiden er slutt snur de arket og krysser av tallet på sitt bingo-brett.

Det jobbes f.eks. ett-ti minutt per stasjon, og man må regne ca. 30- sek- ett minutt på forflytting til en annen valgfri stasjon. Målet med økta kan være f.eks. først få én full bingo-rekke, deretter fullt brett, eventuelt om å gjøre å få flest fulle brett eller flest hele rekker gjennom hele økta (da må man få nytt bingobrett når man har fylt ut hele kortet). Bingobrettet skal ha ruter og tall som samsvarer med antall stasjoner.

Stasjonsbingo

Illustrasjonen viser kroppsøvingsaktiviteter, men det kan like gjerne brukes i norsk- eller matte-timen. Les mer om bingo i kroppsøvingsaktivitet her: Bingo-styrke

Tips: Laminer arkene, da kan de brukes både utendørs og innendørs og de varer «evig». Har man først laget et opplegg er det enkelt å ta frem og bruke igjen (spesielt om det er uten utstyr).

Åpne forslag til Bingobrett for inntil 15 aktiviteter

Idéer til bingoøvelser i barnehagen (krever en voksen per stasjon): Barnehagebingo

Hensikt

Ferdighetstrening i fysisk aktivitet/kroppsøving og lekende læring tilnærming til ny kompetanse i andre basisfag.

Variasjon

  • Organiseringsmåten kan benyttes ved forskjellig type trening, f.eks. oppvarming, utholdenhetstrening, koordinativ trening, styrketrening osv.
  • Oppgavene kan også knyttes til fag, som engelsk, norsk, matte, geografi osv.
  • Lag bingobrett med ulik størrelse, f.eks. 3×3, 4×4 eller kanskje 5×5 avhengig av hvor lenge man skal holde på med aktiviteten.

Progresjon

Oppgavene/øvelsene tilpasses målgruppen. I barnehaagen/de yngre deltakerne kan man med fordel jobbe sammen i par eller grupper.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse