Stasjonsbingo

Lag en ordinær økt med stasjonstrening for det formålet som er ønskelig. Dette kan være i ulike basisfag eller for å trene ulike basisferdigheter i kroppsøving.

På hver stasjon legger man ut et ark med beskrivelse av øvelsen/aktiviteten på den ene siden og et nummer på den andre siden (nummeret legges ned mot underlaget). Før start får deltakerne hvert sitt bingobrett som de tar meg seg gjennom hele økta. Deltakerne velger selv hvilken stasjon de vil starte på. Når de har valgt seg ut en stasjon, gjennomfører de først øvelsen/aktiviteten innenfor den tiden de skal arbeide. Når tiden er slutt snur de arket og krysser av tallet på sitt bingo-brett.

Det jobbes f.eks. ett-ti minutt per stasjon, og man må regne ca. 30- sek- ett minutt på forflytting til en annen valgfri stasjon. Målet med økta kan være f.eks. først få én full bingo-rekke, deretter fullt brett, eventuelt om å gjøre å få flest fulle brett eller flest hele rekker gjennom hele økta (da må man få nytt bingobrett når man har fylt ut hele kortet). Bingobrettet skal ha ruter og tall som samsvarer med antall stasjoner.

Stasjonsbingo

Illustrasjonen viser kroppsøvingsaktiviteter, men det kan like gjerne brukes i norsk- eller matte-timen. Les mer om bingo i kroppsøvingsaktivitet her: Bingo-styrke

Tips: Laminer arkene, da kan de brukes både utendørs og innendørs og de varer «evig». Har man først laget et opplegg er det enkelt å ta frem og bruke igjen (spesielt om det er uten utstyr).

Åpne forslag til Bingobrett for inntil 15 aktiviteter

Idéer til bingoøvelser i barnehagen (krever en voksen per stasjon): Barnehagebingo

Hensikt

Ferdighetstrening i fysisk aktivitet/kroppsøving og lekende læring tilnærming til ny kompetanse i andre basisfag.

Variasjon

  • Organiseringsmåten kan benyttes ved forskjellig type trening, f.eks. oppvarming, utholdenhetstrening, koordinativ trening, styrketrening osv.
  • Oppgavene kan også knyttes til fag, som engelsk, norsk, matte, geografi osv.
  • Lag bingobrett med ulik størrelse, f.eks. 3×3, 4×4 eller kanskje 5×5 avhengig av hvor lenge man skal holde på med aktiviteten.

Progresjon

Oppgavene/øvelsene tilpasses målgruppen. I barnehagen/de yngre deltakerne kan man med fordel jobbe sammen i par eller grupper.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Marker stasjonene tydelig med bruk av matte, kontrastfarget kjegle eller lignende. Ha illustrasjon i tillegg til tekst på hva man skal gjøre på de ulike stasjonene.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Tilpasse størrelsen på området hvor stasjonene utføres
  • Tilpass tidsbruk på hver stasjon og på pausene etter behov
  • Vurder om det kan være nyttig at det fokuseres på antall repetisjoner og serier fremfor tid på stasjonen.
  • Vurder om oppgavene kan rullere og forflytte seg, fremfor at elevene/barna flytter på seg. Dette vil kanskje kreve at en elev sender oppgaven videre og kommer tilbake til «sin stasjon».

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Hvordan kan forflytning mellom stasjonene kan foregå? Forsøk å involvere mange muskelgrupper (ikke nødvendigvis samtidig) i løpet av bingoøkta. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Kort ned distansene hvis nødvendig. Vurder bruk av aktivitetshjelpemidler.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Planlegg sammen hvor dere skal gå først. Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Det kan være nyttig å gi instruksjon i en oppgave av gangen. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/ blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr omgivelsene og la de kjenne på utstyr. Repetisjon og forutsigbarhet. Fast plass i rekker o.l. Lag baner i rommet, f.eks. med teppefliser og matter. Tydelig, verbal instruksjon, evt. bane bevegelser. Bruk lyd for orientering i rommet. Jobb parvis eller i små grupper.

 

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser