Stigespill

Sett opp en bane med kjegler. Avstand mellom kjeglene bestemmes etter alder og hvor kjente gruppen er med aktiviteten. 10-20 meter er et godt utgangspunkt. Forsøk å utnytt det området som finnes med å benytte bakker, steiner, felte trær, dompestativ, sandkassekanter (utendørs) eller stoler, trapper, bord osv. (innendørs).

Aktiviteten utføres med fellesstart og hver utøver har hver sin terning som man skal ha med seg gjennom løypa. For å bevege seg fremover må terningen slås. Barna flytter seg forbi like mange kjegler som det antall øyne terningen viser, og utfører eventuelt den oppgaven som hatten på kjeglen symboliserer (frem/tilbake/kykkeliky el.l.). Deretter slår man på nytt terningen og løper videre. Man skal løpe forbi alle hindre/stiger til man kommer frem til den kjeglen som terningen bestemte. Fortsett slik til man er i mål. Førstemann tilbake i mål har vunnet.

Stigespillet

På enkelte av kjeglene plasserer man kinahatter. Om hattene «peker» oppover eller nedover avgjør handlingen på aktiviteten på denne kjeglen. Hatter som peker oppover (eller er grønne) betyr f.eks. «gå en hatt frem» og nedover (eller er røde) betyr «gå en hatt tilbake». Setter man f.eks. to hatter mot hverandre der den nederste peker oppover og den øverste nedover kan man gi andre utfordringer, f.eks. hopp 10 ganger før man kan gå videre, stå på ett ben og si «kykkeliky» osv. Enkelte steder i løypa kan man også lage «snarveier» (stiger) som man kan «klatre» opp eller «falle» ned ettersom hvor man lander med terningen. Dette gjøres med hoppetau.

Kjegle 1Gå 1 tilbake

Kjegle 2Gå 1 frem

Kjegle 3Stå på ett ben og si «kykkeliky»/syng en sang/si 5-gangen osv.

Taustump

Taustump som stige indikerer at man skal bevege seg langs denne til den motsatte siden, fungerer to veier

 

Hensikt

Utholdenhetstrening, kognitive ferdigheter, fagkunnskap.

Variasjon

  • Aktiviteten kan gjøres i par.
  • Kan gjøres enten med en terning eller med to terninger der man enten adderer tallene eller trekker fra den laveste fra den høyeste (avhengig av hvor fort det skal gå å gjennomføre løypa).
  • Eksempler på oppgaver på hattene kan være å si 3-gangen høyt, synge en sang, svare på oppgaver som ligger på hatten, tegne/fargelegge osv.

Progresjon

Oppgavene gjennom løypa tilpasses målgruppe (alder og kunnskapsnivå) og mål med økta

Tilpasningsmuligheter

Lag en løype der alle kan delta med ulike forutsetninger, eventuelt la noen ta «stiger» hvis de ikke kan gjennomføre enkelte hinder.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse