Stikkball: sirkel

Untitled

Gruppen deles i to lag med ca fem deltakere på hvert lag. Er man flere deltakere kan man gjerne lage to sirkler og fire lag. Det ene laget er kastere og disse stiller seg utenfor sirkelen. Det andre laget er løpere og stiller seg inne i sirkelen. Kasterne skal forsøke å treffe løperne med en ball. Hvor lang tid tar det før alle løperne er truffet? Når alle løperne er blitt truffet en gang bytter lagene roller.

Hensikt

Samarbeidslek hvor det også trenes på ballkontroll.

Variasjon

Har man mange deltakere, men ønsker at alle skal delta i samme sirkel kan en utivde øvelsen. Det gjør en ved å lage en indre sirkel hvor det plasseres kastere. På denne måten blir løperne angripet fra flere kanter, og intensiteten vil øke.

Progresjon

For å gjøre det vanskeligere for løperne kan det brukes en ekstra ball, ved å øke avstanden vil det bli vanskeligere for kasterne å treffe og aktiviteten kan vare lengre.