Stikkball: tre lag

stikkball_tre_lag

Gruppen deles i tre lag. De fordeler seg på hvert sitt område, to lag på kantene og ett i midten. Laga på kantene har som oppgave å angripe det midterste laget, mens det midterste laget skal prøve å unngå å bli truffet. Treff på en spiller i midtfeltet gir ett poeng til det laget som har kastet. Spilleren som er truffet går ikke ut, men fortsetter i feltet. Lagene i ytterfeltene veksler om å kaste. Baller som fanges i midtfeltet gir ikke poeng. En skifter midtfeltparti etter hvert 5. minutt. Vinner blir det laget som får flest poeng.

Hensikt

Her øves deltakernes ballsidigheter, øye-hånd kooordinasjon og utholdenhet.

Variasjon

Denne øvelsen kan enkelt brukes når en kun er tre personer også.

Progresjon

Ved å øke avstaden vil det bli vaskeligere å treffe motstanderne.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet