Stikkball: tre streker

 

stikkball_tre_streker2

Lag tre streker, strek 1 og 2 skal ha ca 5-6 meters avstand, mens målstreken skal ha noe større avstand fra strek 2. Deltakerne deles i to grupper. Den ene gruppen står langs strek 1, mens den andre gruppen står langs strek 2. Ballen ligger på gulvet langs strek 2. På signal fra leder løper begge gruppene samtidig i samme retning. Bakerste rekke plukker opp ballene og prøver å treffe noen fra den andre gruppen før de når målstreken. Hvis de blir truffet etter at de er kommet innenfor målstreken gjelder ikke treffet. Her gjelder det for både kasteren og løperen å være rask.

Hensikt

Her øves deltakernes ballsidighet og reaksjonsevne på signal fra lyd (sansestimulering).

Variasjon

En kan variere startposisjonen, for eksempel ved at alle ligger på mage, -rygg, -rumpe eller andre varianter.

Progresjon

Ved å øke avstaden vil det bli vaskeligere å treffe motstanderne og det vil gi høyere intensitet.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet