Stiv heks på ski

stivheks_ski

Avgrens et område. To og to går sammen som par. Dette senker tempoet i aktiviteten og gjør det til en fin samarbeidsøvelse. Alle parene må holde hverandre i hendene. Ett par er heks og skal prøve å ta de andre. Parene som blir tatt, må stille seg opp og danne en portal med armene. De er fri igjen når et annet par passerer gjennom deres ”portal”.

Aktiviteten bør gjennomføres uten skistaver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres på en trygg måte. Deltakerne får også øvt seg på å samarbeide i par.

Variasjon

Aktiviteten kan gjennomføres enkeltvis (ikke i par). Da stiller de som er tatt (berørt av heksen) seg opp med beina fra hverandre. En blir fri ved at en annen kryper mellom ens egne bein.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet