Stiv heks på ski

stivheks_ski

Avgrens et område. To og to går sammen som par. Dette senker tempoet i aktiviteten og gjør det til en fin samarbeidsøvelse. Alle parene må holde hverandre i hendene. Ett par er heks og skal prøve å ta de andre. Parene som blir tatt, må stille seg opp og danne en portal med armene. De er fri igjen når et annet par passerer gjennom deres ”portal”.

Aktiviteten bør gjennomføres uten skistaver.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres på en trygg måte. Deltakerne får også øvt seg på å samarbeide i par.

Variasjon

Aktiviteten kan gjennomføres enkeltvis (ikke i par). Da stiller de som er tatt (berørt av heksen) seg opp med beina fra hverandre. En blir fri ved at en annen kryper mellom ens egne bein.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.
  • Tilpass størrelsen på området hvor leken foregår og vurder hvordan underlaget er.
  • Aktiviteten kan gjennomføres i mindre grupper, og kjøres i tidsintervaller
  • Bruk fargesterk vest eller lignende til å markere hvem som «har den». Rød eller blå er gode kontraster mot snø.

Bevegelsesutfordringer: Vurder om noen skal benytte aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke eller skigåstativ, og tilpass oppgaver som blir gitt ut ifra dette. Ved balanseutfordringer eller lignende kan det være nyttig å samarbeide tre og tre, slik at man kan støtte seg på en medelev på hver side. Om noen har utfordringer med å løfte armene til en portal, kan det være tilstrekkelig at paret lener seg mot hverandre, hode mot hode eller skulder mot skulder, så lenge det blir nok plass til at noen kan passere igjennom.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vis og forklar. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når instruksjon gis, og snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Vurder hvordan terreng leken gjennomføres i, om det er spor, slett, kupert område, og suppler synet til eleven/barnet gjennom å gi informasjon om omgivelsene. Vurder om leken skal gjennomføres i mindre grupper for tryggere rammer. Kan den som «har den» ha på noe som lager lyd slik at det er enklere å følge med hvor personen befinner seg?

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser