Stiv heks

stiv_heks_450

Avgrens et område. En deltaker «har den» (dersom stor gruppe kan flere «ha den» samtidig) og skal fryse de andre ved å ta på de og si «stiv heks». De som blir tatt må stille seg i frysposisjon med beina fra hverandre. De deltakerne som ikke er blitt tatt kan befri de andre ved å krype mellom beina deres. De som holder på å befri noen kan selv ikke bli tatt.

Variasjon

Her kan en variere måten alle skal bevege seg på. For eksempel kan en bevege seg ved å hinke, hoppe, krype, rygge, osv. En kan også variere måten en befrir andre på. For eksempel kan en gjøre det ved å løpe rundt personen to ganger, «speile» personens stilling, hoppe bukk over den andre rygg, osv.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet