Lek med rokkeringer

stolleken

Legg alle rokkeringene utover gulvet/plassen. Sett på musikk og la barna løpe fritt rundt i rommet. Det må være en mindre rokkering enn antall barn. Når musikken stopper er det om å gjøre å finne seg en ring å stå i. De som ikke finner en ring blir «ute».

Hensikt

Her øves reaksjon og sansestimulering. Mer løping gir mer utholdenhetstrening.

Variasjon

For å aktivisere flest mulig, kan man ha en regel om at når det er tre barn «ute», så går det automatikk i at den første som ble tatt av de tre går inn igjen i leken. Man tar da aldri bort mer enn tre rokkeringer. I denne varianten vil det ikke bli kåret en vinner.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet