Strekkpolka

Denne dansen dansar ein parvis i stor ring, vendt mot klokka. Jenta legg si høgre hand oppå skuldra si, guten legg si høgre over jenta sin skulder og oppi hand hennar. Paret tek saman med venstre hand framfor kroppen. Stega ein dansar er hæl-tå-trinn (jenkatrinn ut til sida), bytomfotsteg og gåsteg.

Forklaring:

  1. Ta to hæl-tå-trinn med venstre fot (1-4) (v. fot ut på skrå samtidig eit lite hopp på h. fot). Ta to hæl-tå-trinn med høgre fot. (5-8)
  2. Dans to bytomfotsteg framover, start med venstre fot. (1-4). Guten går fire steg framover (eller to bytomfotsteg) mens jenta går to rundar med sola under guten sin høgre arm. (5-8). Gjenta dansen.
  3. Den ferdige dansen: Som ovanfor, men når ein tek ”jenkatrinnet” mot høgre, snur paret seg ein halv gong mot høgre – snur fram igjen og dansar vidare.
  4. Byta partnar: Når jenta går rundt, snurrar ho fram til guten framfor. Guten tek litt kortare steg og ventar på ny partnar.

Progresjon

Det er ein fordel om deltakarane tidlegare har lært Hr. Smett, Treklappspolka, Jenka og Letkajenka som alle har element av Strekkpolka i seg. Ved innlæring av Strekkpolka kan ein starta med å ha alle på ei lang rekkje. Leiaren leiar rekkja i bukter og halvsirklar og gjer ulike steg som høver til musikken, og steg som ein vil finna i igjen i strekkpolkaen, deltakarane hermer. Til slutt endar ein opp med to jenkasteg til kvar side, to bytomfotsteg og fire gåsteg. Dette øver ein vidare på parvis i ring med rett handgrep. Dermed gjenstår det berre å øva på at jenta skal gå rundt på stega framover. Det kan vera greitt å starta med å gå ein gong rundt.