Svømmedyktig.no

Svømmedyktig.no er en nettside med et stort utvalg av øvelser og informasjon knyttet til svømming. Dette er en nyttig side for alle som jobber med svømming, både i skolen eller i andre sammenhenger.

Svømmedyktig finner du aktiviteter som støtter opp under kompetansemålene etter 4.-, 7.- og 10. trinn, med særlig fokus på øvelsene i den obligatoriske ferdighetsprøven som skal bidra til at eleven blir svømmedyktig etter 4. trinn.

For at eleven skal bevege seg fra vanntilvenning til å bli svømmedyktig, er det naturlig å følge en metodisk rekkefølge. Aktivitetene på Svømmedyktig har derfor en progresjon fra det enkle til det komplekse.
I tillegg til aktivitetene vil du også finne informasjon om opplæringen, krav og anbefalinger, sikkerhet og organisering, praksiseksempler, lenker til undervisningsopplegg, samt annen viktig informasjon.