Sykehussisten

Et lite område i enden (evt. i hjørner eller på tjukkas) av gymsal må defineres som sykehus før man setter i
gang. Det er en eller flere som har den (er basiller), og det er om å gjøre å ta så mange som
mulig. De som er tatt må legge seg på ryggen (de er syke etter å ha blitt smitte av basillen).
Man blir fri (eller frisk) ved å bli fraktet til sykehus. Det blir man ved å bli slept langs gulvet
av en eller to personer. Dersom en er alene og befrir kan denne selv bli tatt av basillen,
dersom man er to som frakter den syke til sykehuset, kan man ikke bli tatt. For basillene er det
er om å gjøre å smitte flest mulig før læreren bytter på de som ha den.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet