Ta land

ta_land

Tegn opp en sirkel som er delt opp i like store «land», samt en liten sirkel i midten. Alle deltakerne velger seg sitt land. En deltaker stiller seg i midten og kaster en pinne rett opp i luften. Det landet pinnen faller ned på, får starte. Hver deltaker har ett land og skal nå gjøre det større ved å ta land fra naboene.

Når det er din tur, står du inne på ditt land og strekker deg så langt du klarer (uten å berøre linjen). Du tegner en strek med pinnen, som nå blir ditt nye land. Hvis du berører linjen går turen til en annen. For å avgjøre hvem som er nestemann, stiller en nydeltaker seg i midten og kaster pinnen opp i luften. Det landet pinnen faller ned på er neste mann. Den som har mest land ved lekens slutt vinner!

Hensikt

En tradisjonslek som egnes godt på underlag som grus, asfalt og snø. Flott selvorganisert friminuttslek.

Variasjon

  • Man kan skifte hvem som skal ta land i rekkefølgen man står i for å sikre at alle får delta inn i leken regelmessig.
  • Istedenfor å bruke pinne til å tegne land, kan deltakerne sitte på rumpa og bruke foten til å prøve å ta land, fortsatt uten å berøre linjen.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. For noen kan store bevegelser gjøre at det er utfordrende å holde balansen, og det kan være nyttig for dem å ha en hånd å holde i eller noe fast å støtte seg på.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon.

Nedsatt hørsel/døv: Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én underveis i leken. Sikre at eleven/barnet har oppfattet instruksjonen og følger utviklingen i leken.

Nedsatt syn/blind: Gjennomfør leken et sted der landene kan tegnes slik at de unge kan bruke hendene til å kjenne etter hvor grensene går. Bruk tid på å «viske vekk» den gamle grensen når nytt land har blitt tatt, slik at det er enkelt for den unge å kjenne etter hvor landegrensen går. Et tau kan også brukes for å forsterke hvor grensene går. Gi veiledning underveis og suppler synes til eleven ved å gi informasjon om omgivelsene. Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser.

Levert av Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser