Basistrening

Stasjonsbingo

Organiseringsform med bingobrett som skaper spenning og lek i en tradisjonell aktivitet

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Jaktball

Lekpreget form for hurtighetstrening der en løper og resten skal kaste avisballer på den som løper

Skuddintervall

Her vises en organiseringsform hvor det skapes variasjon i forhold til måter å score på

Tulliball

Ballspill-aktivitet med en del hindringer som man må forholde seg til under spillet

Hest og kjerre

Parøvelse hvor personen som løper foran og drar er hest, og personen bak er kjerre

Styrkesirkus

Et utvalg av styrkeøvelser hvor man jobber sammen i par. Øvelsene stiller store krav til samhandling

Terning-styrke

Organiseringsform med bruk av terninger som kan brukes i alle typer stasjonstrening

Smyger’n

Øvelse som trener hurtighet, smidighet, koordinasjon og retningsendring raskt

Matrix

Øvelse som øver kast-mottak, øye-hånd koordinasjon, smidighet og reaksjonshurtighet