Et bidrag til variasjon

Stigespel

Spel stigespelet ute i naturen eller innandørs. Terningen bestemmer korleis du skal springe

Matte-gris

Aktivitet der man fysisk spiller kortspillet «gris» samtidig som man trener matematikk

Mønsteret

Spill-aktivitet der man fysisk skal lage et farge-mønster på kjeglene som tilsvarer mønsteret på et papir

Matte-curling

Gå i blinde og forsøk å treffe blinken med erteposen. Jo nærmere senter man treffer, jo flere poeng får man

Orddiagram

Stafett-leik der ein trenar på å lese diagram og finne ord/symbol

Bokstavklossene

Stafett-leik der ein skal bruke bokstavklossar for å forme flest mogleg ord innan ei gitt tid

Kroppen som kreatør

Deltakarane skal samla eller gruppevis bruke kroppane sine til å forme ulike figurar, bokstavar, former osv.

Aktiv norsk

Stafettaktivitet der ein nyttar magnetbokstavar til å forme ord på ei tavle

Bokstavsamleren

Aktiviteten går ut på å samle flest mulig bokstaver innenfor en gitt tidsramme, for så å forme ord med bokstavene

Stasjonsbingo

Organiseringsform med bingobrett som skaper spenning og lek i en tradisjonell aktivitet

Memorystafett

Leik der ein trenar ulike basisferdigheiter ved bruk av spelkort. Kan brukast i alle fag