Organiseringsform

Basis lagkonkurranse

Denne lagkonkurransen viser hvordan man kan organisere aktivitet ved at deltakerne selv registrerer resultater

Skuddintervall

Her vises en organiseringsform hvor det skapes variasjon i forhold til måter å score på