Tante floke

Bilde: Shutterstock

Barna står i en ring og holder hverandre i hendene. En av dem er utenfor og skal ikke se hva de andre gjør. Barna i ringen floker seg uten å slippe i hendene. Når de er ferdige roper de: ”Tante floke!” Nå skal den som er tante floke prøve å løse de ut igjen, uten at de slipper taket i hverandre.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet