Tante floke

Bilde: Shutterstock

Barna står i en ring og holder hverandre i hendene. En av dem er utenfor og skal ikke se hva de andre gjør. Barna i ringen floker seg uten å slippe i hendene. Når de er ferdige roper de: ”Tante floke!” Nå skal den som er tante floke prøve å løse de ut igjen, uten at de slipper taket i hverandre.

 

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Vurder størrelsen på gruppen med de som skal lage en floke. Små grupper kan være gunstig.

Bevegelsesutfordringer: Et tau, bånd eller lignende brukes for å «forlenge» armene hvis noen har utfordringer med bevegelighet.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Vær oppmerksom på om det er andre forstyrrelser rundt som kan ta fokus vekk fra oppgaven. Noen kan ha nytte av å observere hva som skal skje først.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Når eleven/barnet skal være den som løsner knuten, eleven/barnet bli kjent med «knuten», og få elevene i knuten til å si ifra hvem som blir berørt.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser