Tårnet

born som byggjer eit tårn saman

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Beskrivelse

Plasser bøttene og dei to kassene på eit flatt område i barnehagen. Gi borna i oppgåve å byggje eit tårn saman, høgare enn den høgste vaksne i barnehagen. La borna sjølve finne ut kven som er høgast av dei vaksne og sjå om du/de klarar å rettleie dei ved hjelp av få ord. Det er best om de ikkje bryt inn i oppgåveløysinga i det heile teke.

Hensikt

Denne leiken utfordrar borna sine samarbeidsevner, i tillegg til at dei øver seg i matematiske omgrep gjennom fysisk aktiv læring.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Gi barnet god tid til å prøve seg fram.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Vis, tegn og forklar. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig. Kan personen ha nytte av en voksenperson som sørger for at barnet får med seg det de andre barna snakker om?

Nedsatt syn/blind: Ledsag når personen har behov for det. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyr og det som skal bygges tårn med. Den voksne kan legge seg ned så lang den er for å måle «høyde». Repetisjon og forutsigbarhet. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Tydelig, verbal instruksjon. Bruk lyd for orientering i rommet. Aktiviteten bør oppleves trygg.

 

Tips om lengdebegreper og lengdemål for sterkt svaksynte og blinde:

Du kan få tak i målebånd og tommestokk med punktskrift, selvklebende merkeknotter i ulike størrelser, merketuber for farget relieffstrek-merking.

Relater begrepene til noe nært og kjent, som for eksempel egen kropp:

  • Hvor langt er et skritt?
  • Hvor mange skritt går jeg på 10 m eller 100 m?
  • Hvor langt kan jeg gå på 1 minutt eller 15 minutter?
  • Hvor høy er jeg?

For mer informasjon om dette, kontakt statped eller se statped.no 

 

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken «Bevegelsesglede i barnehagen» (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser