Tårnet

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Beskrivelse

Plasser bøttene og de to kassene på et flatt område i barnehagen. Gi barna i oppgave å bygge et tårn sammen, som høyere enn den høyeste voksne i barnehagen. La barna selv finne ut hvem som er høyest av de voksne og se om du/dere klarer å veilede dem ved hjelp av få ord. Det er om dere ikke bryter inn i oppgaveløsningen i det hele tatt.

Hensikt

Denne leken utfordrer barnas samarbeidsevner, i tillegg til at de øver seg matematiske begrep gjennom fysisk aktiv læring.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.