Terning-løyper

I denne øvelsen brukes terninger for å bestemme hvilken løype/utfordring deltakerne skal gjennomføre.

Sett opp f.eks. 6 løyper markert med kjegler med nummer på, slik at deltakerne enkelt ser hvilken løype de skal løpe når de har kastet terningen. Løypene bør være av ulik lengde og med ulike utfordringer slik at det blir variasjon for deltakerne.

Ved å bruke terning er det tilfeldighetene som avgjør hvor man skal løpe. Dette skaper variasjon og fokuset blir på det de skal gjøre og ikke hva alle andre gjør og hvor fort de løper. Deltakerne vil løpe forskjellige runder i ulik rekkefølge og de får derfor ikke mulighet til å måle seg med andre.

Terningsløyper

Hensikt

Øvelsen skaper variasjon rundt utholdenhetsaktivitet og gjør den mer lekpreget.

Variasjon

Varier med å bestemme hvor mange runder de skal løpe før de får pause, eller ved å bestemme en total tid de skal jobbe. Varier fokuset på øvelsen ved å få deltakerne til å jobbe i kontraster (løp som en seigmann, løp med 50%, 80% eller 100% innsats). Øvelsen kan også gjøres på ski og skøyter.

Progresjon

Gjør øvelsen med ball, eller legg inn ulike hindringer undervegs i løypene som stiller krav til andre ferdigheter (eks. må man score mål i en løype, hoppe hekker i en annen osv.) Gjør gjerne øvelsen ute slik at man kan benytte bakker og lignende.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse