Terning-løyper

I denne øvelsen brukes terninger for å bestemme hvilken løype/utfordring deltakerne skal gjennomføre.

Sett opp f.eks. 6 løyper markert med kjegler med nummer på, slik at deltakerne enkelt ser hvilken løype de skal løpe når de har kastet terningen. Løypene bør være av ulik lengde og med ulike utfordringer slik at det blir variasjon for deltakerne.

Ved å bruke terning er det tilfeldighetene som avgjør hvor man skal løpe. Dette skaper variasjon og fokuset blir på det de skal gjøre og ikke hva alle andre gjør og hvor fort de løper. Deltakerne vil løpe forskjellige runder i ulik rekkefølge og de får derfor ikke mulighet til å måle seg med andre.

Terningsløyper

Hensikt

Øvelsen skaper variasjon rundt utholdenhetsaktivitet og gjør den mer lekpreget.

Variasjon

Varier med å bestemme hvor mange runder de skal løpe før de får pause, eller ved å bestemme en total tid de skal jobbe. Varier fokuset på øvelsen ved å få deltakerne til å jobbe i kontraster (løp som en seigmann, løp med 50%, 80% eller 100% innsats). Øvelsen kan også gjøres på ski og skøyter.

Progresjon

Gjør øvelsen med ball, eller legg inn ulike hindringer undervegs i løypene som stiller krav til andre ferdigheter (eks. må man score mål i en løype, hoppe hekker i en annen osv.) Gjør gjerne øvelsen ute slik at man kan benytte bakker og lignende.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis
  • Kort ned distansen barna/elevene skal løpe eller reduser tempoet med å si at det kun er lov å gå fort.
  • Terning i stor størrelse kan benyttes. De er enklere å få tak på og er lettere å se. Gjerne bruk terning med kontrastfarge ift. Underlaget.
  • Om ball skal benyttes, legg til rette for at barna kan velge en ballaktivitet de er trygge på (basket, innebandy, håndball, fotball, tennisball eller ballong).

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Vær oppmerksom på bevegelsesutfordringer i forhold til hvilke kommandoer som blir gitt. Tilpass hindringer slik at de som beveger seg i rullestol kan bevege seg igjennom samme type løype, for eksempel slalom, spurt og lignende. Utendørs er det viktig å vurdere terrenget oppgaven utføres i og om det skal benyttes aktivitetshjelpemiddel. Om noen har utfordringer med å skape fremdrift selv, kan en medelev eller voksen samarbeide med eleven/barnet.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert, eller samarbeide med en medelev eller voksen i starten. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Bruk terning med fordypninger slik at det er mulig å merke seg frem til hvor mange prikker terninger viser. Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarge på kjegler og tall for å vise hvor de ulike løypene starter. La personen bli kjent med omgivelsene. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker det. Suppler synet til barnet gjennom å gi informasjon om omgivelsene, og gi beskjed når det kommer hindringer gjerne 2-5 skritt før dere møter dem.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser