Terning-styrke

Organiseringsform som kan brukes i alle typer stasjonstrening! Dette er en variant av tradisjonell sirkeltrening, men det er terningen som bestemmer hvilken stasjon man skal jobbe på.

Forberedelser:
Sett ut nummererte kjegler med ulikt tall på hver stasjon – tall fra f.eks 1 til 6 eller 2 til 12, avhengig av om man bruker en eller to terninger. (Man trenger ikke ha like mange stasjoner som totalsummen på terningene. Har man færre stasjoner kan man f.eks velge stasjon hvis man får et nummer som ikke finnes på stasjonen, et slags «joker»-tall). Lag et område i midten av stasjonene med mange terninger – slik at man ikke må vente lenge på å få kastet. I pausene løper deltakerne inn i midten og kaster terningene som viser hvilken stasjon de skal jobbe på neste gang. På denne måten tilfeldiggjør man hvilken øvelse man skal jobbe på og hvem man eventuelt skal jobbe sammen med. Et tips kan være å gjøre klart til to ulike øvelser på samme stasjon i tilfelle noen får samme tall mange ganger, så vil det ikke bli like ensidig trening.

Gjennomføring:
Deltakerne starter i midten, der terningene ligger. Når de har kastet terningen løper de så til øvelsen med samme nummer, utfører denne og løper så tilbake og kaster terningen på ny.

 

Se bort fra bingobrettet som er illustrert på denne øvelsen. Det skal illustrere en liknende organisernigsform (Bingo-styrke) som bruker bingobrett til å gjøre aktiviteten mer spill-fokusert. Terningen-styrke kan kombineres med Bingo-styrke.

Tips! Denne øvelsen kan også brukes tverrfaglig.

Hensikt

Lekpreget organisasjonsform for å øke motivasjonen for deltakelse. Kan brukes for å utfordre kroppsstyrke, stabiliseringsevnen, utholdenhet, evne til samhandling osv.

 

Variasjon

Man kan endre avstanden fra terningene til øvelsene, arbeidstid, antall repetisjoner etc. Bruk gjerne musikk for å bestemme arbeidstiden.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis
  • Kort ned distansen barna/elevene mellom midten og de ulike stasjonene.
  • Velg øvelser som enkelt kan gjennomføres på ulike måter slik at elevene/barna kan velge en variant som passer dem, for eksempel armhevinger både mot vegg, i ribbevegg i ulik høyde eller på matte, eller brystpress med strikk festet i ribbevegg for noen som sitter i rullestol.
  • Legg ut bilder/illustrasjoner av øvelsene på hver stasjon som kan være laminert hvis det skal gjenbrukes eller gjøres utendørs.
  • Terning i stor størrelse kan benyttes. De er enklere å få tak på og er lettere å se. Gjerne bruk terning med kontrastfarge ift. Underlaget.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Vær oppmerksom på bevegelsesutfordringer i forhold til hvilke øvelser som skal gjennomføres på de ulike stasjonene. For noen kan store bevegelser gjøre at det er utfordrende å holde balansen, og det kan være nyttig for dem å gjøre øvelsene sittende på krakk eller stol.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert, eller samarbeide med en medelev eller voksen i starten. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen. Spør vedkommende om musikk er forstyrrende i oppgaven hvis dette skal brukes.

Nedsatt syn/blind: Bruk terning med fordypninger slik at det er mulig å merke seg frem til hvor mange prikker terninger viser. Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarge på kjegler og tall for å vise hvor de ulike stasjonene er. La personen bli kjent med omgivelsene, la de kjenne på utstyret. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien. Vurder om det kan være nyttig å bane bevegelsene på de ulike styrkeøvelsene for eleven/barnet. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser