Terning-styrke

Organiseringsform som kan brukes i alle typer stasjonstrening! Dette er en variant av tradisjonell sirkeltrening, men det er terningen som bestemmer hvilken stasjon man skal jobbe på.

Forberedelser:
Sett ut nummererte kjegler med ulikt tall på hver stasjon – tall fra f.eks 1 til 6 eller 2 til 12, avhengig av om man bruker en eller to terninger. (Man trenger ikke ha like mange stasjoner som totalsummen på terningene. Har man færre stasjoner kan man f.eks velge stasjon hvis man får et nummer som ikke finnes på stasjonen, et slags «joker»-tall). Lag et område i midten av stasjonene med mange terninger – slik at man ikke må vente lenge på å få kastet. I pausene løper deltakerne inn i midten og kaster terningene som viser hvilken stasjon de skal jobbe på neste gang. På denne måten tilfeldiggjør man hvilken øvelse man skal jobbe på og hvem man eventuelt skal jobbe sammen med. Et tips kan være å gjøre klart til to ulike øvelser på samme stasjon i tilfelle noen får samme tall mange ganger, så vil det ikke bli like ensidig trening.

Gjennomføring:
Deltakerne starter i midten, der terningene ligger. Når de har kastet terningen løper de så til øvelsen med samme nummer, utfører denne og løper så tilbake og kaster terningen på ny.

 

Se bort fra bingobrettet som er illustrert på denne øvelsen. Det skal illustrere en liknende organisernigsform (Bingo-styrke) som bruker bingobrett til å gjøre aktiviteten mer spill-fokusert. Terningen-styrke kan kombineres med Bingo-styrke.

Tips! Denne øvelsen kan også brukes tverrfaglig.

Hensikt

Lekpreget organisasjonsform for å øke motivasjonen for deltakelse. Kan brukes for å utfordre kroppsstyrke, stabiliseringsevnen, utholdenhet, evne til samhandling osv.

 

Variasjon

Man kan endre avstanden fra terningene til øvelsene, arbeidstid, antall repetisjoner etc. Bruk gjerne musikk for å bestemme arbeidstiden.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse