Terning-ball

Del i lag på 3-5 personer. Deltakerne slår terningen i startområdet og løper inn i senter av kjeglene. Ta opp en ball fra rokkeringen og legg den ved kjeglen med samme nummer som terningen viste. Løp så tilbake til nestemann på laget for å veksle. Målet er å først få alle lagets baller plassert på alle kjeglene. Neste runde kan være å ta inn ballene på samme måte.

«Strafferunde»: Slår man et nummer man allerede har, må man enten hente inn denne ballen fra kjeglen og legge i senter, eller løpe til kjeglen med det nummeret som terningen viste uten å legge ut ny ball.

Tips: Legg inn ulike hinder som må forseres på vei til senter.

2. terningball og bøtteballetten

Terningball er illustrert til venstre

Hensikt

Øvelsen utfordrer øye-hånd, øye-fot koordinasjon, romorientering, hurtighet og retningsendring. Terning-ball passer godt i stafettform. Her utfordres deltakerne til å orientere seg i en stressituasjon (stafett) og ha fokus på flere ting samtidig.

Variasjon

Øvelsen kan gjøres med ball, på ski, skøyter, i vann osv. Mange deltakere per lag utfordrer hurtigheten, færre deltakere utfordrer utholdenheten i større grad.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis
  • Kort ned distansen barna/elevene skal løpe eller reduser tempoet med å si at det kun er lov å gå fort.
  • Terning i stor størrelse kan benyttes. De er enklere å få tak på og er lettere å se. Gjerne bruk terning med kontrastfarge ift. Underlaget.

Bevegelsesutfordringer: Har noen utfordringer med grep, kan alternativ ball være et aktuelt. Kjeglene og ballene kan stå på en forhøyning, f.eks. på et bord, krakk eller lignende, for å gjøre de mer tilgjengelig om noen har utfordringer med å bøye seg ned til gulvet. Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Har noen utfordringer med å stå for egen fremdrift i for eksempel rullestol, kan en medelev/voksen bidra til dette. For elever med nedsatt arm/håndfunksjon kan det være nyttig å samarbeide med en medelev eller voksen, hvor oppgaven er å finne riktig kjegle og få hjelp til å legge ballen på rett sted.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested». Gjennomfør én variasjon av gangen slik at det er enkelt å holde oversikt over hva som skal skje.

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen. Gjennomfør én variasjon av gangen slik at det er enkelt å holde oversikt over hva som skal skje.

Nedsatt syn/blind: Bruk terning med fordypninger slik at det er mulig å merke seg frem til hvor mange prikker terninger viser. Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarge på kjeglene og på tall, samt egen farge på ball. La personen bli kjent med omgivelsene. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker det. Kanskje kan det være nyttig for eleven/barnet å samarbeide med en annen. Gi informasjon om hindringer 2-5 skritt før eleven/barnet møter dem. Undersøk om eleven opplever oppgaven som meningsfull.

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser