Terninger og ordkaos

Deltakerne deles i grupper med fire personer i hver. Lederen legger ordene på gulvet hulter til bulter. Gruppene står (som i stafett) bak en kjegle/linje ca 7-10 meter vekk. Hver gruppe har en terning. Terningen skal kastes og hvor mange øyner den viser avgjør hvilke ord som skal hentes: 1er: Hent et tysk substantiv/navneord 2er: Hent et norsk substantiv/navneord 3er: Hent et tysk verb/utsagnsord 4er: Hent et norsk verb/utsagnsord 5er: Hent et tysk adjektiv/tilleggsord 6er: Hent et norsk adjektiv/tilleggsord

Når terningen er kastet løper en fra gruppen opp til ordkortene og finner ord fra den ordklassen som terningen viser. Det valgte ordet tas tilbake til gruppen. Ordene sorteres i seks forskjellige bunker. Øvelsen er slutt når det ikke er flere ord igjen der ordkortene er lagt ut. Gruppen med flest kort plassert på riktig ordklasse har vunnet. Det er HELE gruppens ansvar å passe på at rett ord er på rett ordklasse og kunne oversette det til norsk.

Hensikt

Deltakerne trener seg på å kjenne forskjell på ordklassene: verb, substantiv, og adjektiv. Samtidig arbeider de også med å utvide ordforrådet. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

Denne øvelsen kan enkelt brukes i andre fag/emner.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis
  • Kort ned distansen barna/elevene skal løpe eller reduser tempoet med å si at det kun er lov å gå fort.
  • Terning i stor størrelse kan benyttes. De er enklere å få tak på og er lettere å se. Gjerne bruk terning med kontrastfarge ift. Underlaget.

Bevegelsesutfordringer: La ordene ligge på en forhøyning, f.eks. på et bord, benk eller lignende, for å gjøre de mer tilgjengelig om noen har utfordringer med å bøye seg ned til gulvet. Vurder om elevene skal arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Har noen utfordringer med å stå for egen fremdrift i for eksempel rullestol, kan en medelev/voksen bidra til dette. For elever med nedsatt arm/håndfunksjon kan det være nyttig å samarbeide med en medelev eller voksen, hvor eleven/barnet finner riktig ord og får hjelp til å plukke det opp.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Noen kan ha nytte av å observere i starten og bli med etter hvert. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Bruk terning med fordypninger slik at det er mulig å merke seg frem til hvor mange prikker terninger viser. Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarge på ordlappene i forhold til underlaget de ligger på slik at tekst kommer tydelig frem. La personen bli kjent med omgivelsene. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker det. Kanskje kan det være nyttig for eleven/barnet å samarbeide med en annen eller at en voksen leser hva som står på de ulike lappene for eleven/barnet. Bruk lyd for orientering i rommet. (Kan lyd lages der ordene ligger, for at eleven/barnet skal enklere kunne orientere seg frem dit?)

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser