Terninger og ordkaos

Deltakerne deles i grupper med fire personer i hver. Lederen legger ordene på gulvet hulter til bulter. Gruppene står (som i stafett) bak en kjegle/linje ca 7-10 meter vekk. Hver gruppe har en terning. Terningen skal kastes og hvor mange øyner den viser avgjør hvilke ord som skal hentes: 1er: Hent et tysk substantiv/navneord 2er: Hent et norsk substantiv/navneord 3er: Hent et tysk verb/utsagnsord 4er: Hent et norsk verb/utsagnsord 5er: Hent et tysk adjektiv/tilleggsord 6er: Hent et norsk adjektiv/tilleggsord

Når terningen er kastet løper en fra gruppen opp til ordkortene og finner ord fra den ordklassen som terningen viser. Det valgte ordet tas tilbake til gruppen. Ordene sorteres i seks forskjellige bunker. Øvelsen er slutt når det ikke er flere ord igjen der ordkortene er lagt ut. Gruppen med flest kort plassert på riktig ordklasse har vunnet. Det er HELE gruppens ansvar å passe på at rett ord er på rett ordklasse og kunne oversette det til norsk.

Hensikt

Deltakerne trener seg på å kjenne forskjell på ordklassene: verb, substantiv, og adjektiv. Samtidig arbeider de også med å utvide ordforrådet. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

Denne øvelsen kan enkelt brukes i andre fag/emner.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet