Nappe hale

En individuell lek der «alle er mot alle». Deltakere får en hale som festes godt synlig i bukselinningen. Det er om å gjøre å stjele flest mulig haler fra de andre ved å «nappe» dem ut av buksa på dem. Haler som stjeles kan man henge rundt halsen/holde i hånda, men man skal alltid ha èn hale bak i buksa (med unntak av de som har fått frastjålet sin hale).

dsc_0009_17 dsc_0010_16

 

Hensikt

Lekpreget aktivitet som er fin til både oppvarming og hovedaktivitet.

Variasjon

Kan også gjennomføres på ski eller på skøyter. Man kan eventuelt innføre bevegelsesregler om at det kun er lov til å gå/krabbe/åle seg rundt etc.

En alternativ lek som er mer inkluderende ved at man ikke blir så synlig når man ikke har hale er posemonstersisten.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.
  • Tilpasse størrelsen på området hvor aktivitetene utføres
  • Bestem hastigheten deltakerne kan bevege seg i, gå, gå fort, løpe osv.
  • Elevene kan samarbeide to og to sammen

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. For rullestolbrukere kan det festes klyper under brysthøyde som alternativ til hale. Halen kan også ligge i fanget på den som kjører rullestol, eller at den holdes fast mellom rygg og rullestolrygg (vær da er oppmerksom på de som har rullestol uten tippesikring). Det kan være aktuelt med hjelp til fremdrift i rullestol fra medelev eller voksen. Om eleven har nedsatt balanse kan det være nyttig å arbeide i par for å bidra til støtte og bedre balanse. Har eleven utfordringer med å bruke armene, kan eleven kanskje samarbeide med en annen elev eller voksen.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om personen har tekniske hjelpemidler og hvordan disse fungerer. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Tiltal med elevens navn. Små grupper og avgrenset område kan være nyttig, samt føles mer trygt. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien.

Levert av Høgskolen i Hedmark. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser