Tigerball

tigerball

En deltaker stiller seg i midten av en ring. Denne midtspilleren er tiger og forsøker å få tak i ballen som de andre i ringen kaster til hverandre. Ballen skal enten stusses eller rulles langs bakken, det er ikke lov å kaste i luften. Når tigeren får tak i ballen bytter han med den siste som kastet ballen. Kan gå i ring slik at alle får prøve seg i midten minst en gang hver.

Hensikt

I denne leken øver en opp grunleggende ferdigheter med ball på en lekbetont måte

Variasjon

En kan legge til varianter, som for eksempel hvis noen klarer å stusse tunell på tigeren i midten, uten at han får tak i den, må tigeren stå en runde ekstra. Eller en kan kombinere den med GRIS. For hver gang man havner i midten får man en bokstav. Får en GRIS er man ute.

Progresjon

Jo lenger i fra tigeren de andre står, jo vanskeligere blir det for tigeren å få tak i ballen. For å gjøre det enklere kan de andre komme nærmere tigeren, eller sitte på rumpa mens de kaster.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet