Tradisjonell stikkball

trad_stikkball

To personer står overfor hverandre med en softball. Både størrelsen på ballen og avstanden mellom dem kan varieres. De kaster etter tur og prøver å treffe den andre. Den som er blink forsøker på alle mulige måter å unngå å bli truffet. Trening på tvers av salen. En kan gjøre det til en konkurranse ved å se hvem får flest treff på 5 min, eller så kan en si at førstemann til 15 treff har vunnet (kommer ann på hvor lenge aktiviteten skal vare. eks. 5 treff= kort kamp, 15 treff=lang kamp).

 

Hensikt

Her trenes grunnleggende ferdigheter med ball og øye-hånd koordinasjon. «Blinket» får også utfordret reaksjonsevnen sin.

Progresjon

Dersom øvelsen blir for vanskelig kan en korte ned avstanden. For å gjøre det vanskeligere kan en øke avstanden eller si at en bare kan kaste med «feil» arm.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet