Tre gonger rundt

tre_gonger_huset

Denne leiken går føre seg rundt eit hus. Det er ein person som «har den». Denne spring motsett veg enn dei andre rundt huset. Ein blir tatt dersom den som «har den» ser nokon bevega seg. I kvart hjørne er ein fri. Ein blir heller ikkje tatt om ein står heilt i ro. Når ein blir tatt bytar ein rolle med den som hadde «den». Viss ein klarar å springa tre gongar rundt huset utan å bli tatt, får ein eit poeng. Den personen som har mest poeng når ein er ferdig å leika, har vunne.

Hensikt

Ein spanandes leik som utfordrar utholdenhet og romorientering.

Levert av Liv Ingrid Grov/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet