Tre gonger rundt

tre_gonger_huset

Denne leiken går føre seg rundt eit hus. Det er ein person som «har den». Denne spring motsett veg enn dei andre rundt huset. Ein blir tatt dersom den som «har den» ser nokon bevega seg. I kvart hjørne er ein fri. Ein blir heller ikkje tatt om ein står heilt i ro. Når ein blir tatt bytar ein rolle med den som hadde «den». Viss ein klarar å springa tre gongar rundt huset utan å bli tatt, får ein eit poeng. Den personen som har mest poeng når ein er ferdig å leika, har vunne.

Kan fint lekes uten å telle poeng.

Hensikt

Ein spanandes leik som utfordrar utholdenhet og romorientering.

Tilpasningsmuligheter

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Kognitive utfordringer. Vis, tegn og forklar. Kanskje personen bare vil se på første gang? Kort og presis instruksjon. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Bevegelses-utfordringer. Jobb gjerne sammen to og to.

Bevegelsesutfordringer. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Kort ned distansene hvis nødvendig.

Nedsatt hørsel/døv. Snakk med eleven og bli enig om hvordan vedkommende skal «høre» beskjeder.  Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og eventuelt tegnstøtte. Mindre grupper kan være nyttig.

Nedsatt syn/ blind. Ledsag når personen har behov for det.  La personen bli kjent med hjørnene på huset og underlaget rundt huset. Den som «har den» kan ha en bjelle på som lager lyd når han/hun er i bevegelse. Repetisjon og forutsigbarhet. Tenk over lysforhold og bruk av farger/ kontraster. Jobb parvis eller i små grupper.

Levert av Liv Ingrid Grov/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet