Tre på rad

Tegn opp et spillebrett på 3×3 ruter i et stort format. Bruk kritt. Tegn flere brett etter antall lag/deltakere. To og to lag spiller mot hverandre på et brett. Samme regler som vanlig ”tre på rad”, men her skal den lekes som en stafett/konkurranse. I en gitt avstand til det opptegnede spillebrettet markeres start ved hjelp av kjegler eller en startstrek. Begge lagene starter samtidig, og det er om å gjøre å få tre på rad først. Når de tre erteposene/vestene (eller annet egnet utstyr) på laget er lagt ut, må man i neste omgang begynne å flytte på disse. NB! Ha strenge regler for det å vente på tur og hvordan erteposer/vester blir lagt ned.
En morsom lek der man må tenke og samarbeide.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet