Tre på rad

Tegn opp et spillebrett på 3×3 ruter i et stort format. Bruk kritt. Tegn flere brett etter antall lag/deltakere. To og to lag spiller mot hverandre på et brett. Samme regler som vanlig ”tre på rad”, men her skal den lekes som en stafett/konkurranse. I en gitt avstand til det opptegnede spillebrettet markeres start ved hjelp av kjegler eller en startstrek. Begge lagene starter samtidig, og det er om å gjøre å få tre på rad først. Når de tre erteposene/vestene (eller annet egnet utstyr) på laget er lagt ut, må man i neste omgang begynne å flytte på disse. NB! Ha strenge regler for det å vente på tur og hvordan erteposer/vester blir lagt ned.
En morsom lek der man må tenke og samarbeide.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Bevegelsesutfordringer: Vurderer å korte ned distansen, eller justere ned tempoet. Vurder å markere opp «spillbrettet» i en høyde som er tilgjengelig hvis noen har utfordringer med å komme opp/ned fra gulvet/bakken.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Fjern andre forstyrrelser i rommet som kan ta fokus. Noen kan ha nytte av et «pausested». Vurder om personen skal ha en fast plass i rekken.

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, samt vis hva man skal gjøre før første runde går i gang.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring. Kan samarbeide med en annen elev i par. Undersøk om eleven opplever denne oppgaven er meningsfull.

 

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser