Trippeleiken

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Gå saman to og to. Det eine barnet sit på golvet med spreidde bein og armane støttande bakover. Den andre skal nå prøve å gå rundt barnet på golvet utan å røre armane eller beina hans eller hennar. Det skal gå eller trippe mellom bein, armar og kroppen til barnet på golvet. Begynn i veldig rolig tempo, etter kvart kan farten aukast..

Dersom nokon er redd for å bli trakka på og det er litt skummelt å sitje på golvet, kan ein leggje ut ei bukse eller genser i stjerneform og så hoppe over desse i staden.. Rockeringar og pinnar kan og brukast. Ein kan og la ein vaksen sitje på golvet og la barna trippe over.

Hensikt

I denne aktiviteten vert barnet sin auge-fot-koordinasjon utfordra.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfattarar av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.