Trippeleken

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Illustrasjon: Thomas Madsen/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

 

Gå sammen to og to. Det ene barnet sitter på gulvet med spredte bein og armene støttende bakover. Den andre skal nå prøve å bevege seg rundt barnet på gulvet uten å røre armene eller beina hans eller hennes. Det skal gå eller trippe mellom bein, armer og kroppen til barnet på gulvet. Begynn i veldig rolig tempo, etter hvert kan farten økes.

Hvis noen er redd for å bli tråkket på og det er litt skummelt å sitte på gulvet, kan man legge ut en bukse eller genser i stjerneform og så hoppe over disse i stedet. Rockeringer og pinner kan også brukes. Man kan også la en voksen sitte på gulvet og la barna trippe over.

Hensikt

I denne aktiviteten blir barnets øye-fot-koordinasjon utfordret.

Levert av Arnesen, Guldbrandsen, Gundersen og Hovden, forfatterne av boken "Bevegelsesglede i barnehagen" (2010), utgitt av Kommuneforlaget, i samarbeid med Idrettsbarnehage AS.