Tulliball

Dette er klassisk ballspill i ulike varianter hvor man har satt opp en del hindringer som man må forholde seg til under spillet. Hindringene kan være alt man har tilgjengelig; matter, kasser, benker, markører, kjegler osv. Del barna i to lag og spill på vanlig måte ved å score på motstanders mål.

Tips: La barna være med å bestemme hvor hindringene skal stå, og gi dem tid og frihet til å løse utfordringene.

Tulliball

Hensikt

Orienteringsevnen, krafttilpasning ved spark eller kast og evnen til å se taktiske løsninger utfordres her.

Variasjon

Varier størrelsen på banen, underlag, hinder, type og antall baller.

Progresjon

Mer og mindre utstyr på banen. Forandre plassering av hindringene underveis i spillet/økten (mellom to kamper eller under en kamp).

Levert av Høgskolen i Hedmark, En region i bevegelse