Tursekk-stafett

TursekkTa med utstyr som skal være i en tursekk når man skal på langtur og legg alt utstyret fra sekkene utover et område med god plass mellom hvert lag. Deltakerne deles inn i to «stafettlag» som får hver sin sekk og en terning.

Målet er at alle tingene skal pakkes hensiktsmessig i tursekken. Før start kaster laget en terning og antall øyne på terningen beskriver hvor mange av deltakerne som kan løpe frem for å hente én ting hver. Fortsett slik til alle tingene er hentet. Ta med alt fra liggeunderlag og sovepose til klær, fulle drikkeflasker, mat og turredskaper. Når det ene laget har en «ferdig» tursekk stoppes leken og tursekkene gjennomgås. Da får man anledning til å snakke om gode og ikke fullt så gode valg og hvorfor ting bør pakkes på en bestemt måte. Gjør gjerne flere gjennomføringer og de som pakker sekken best siste gjennomføring vinner konkurransen.

 

Hensikt

Turforberedelse, bekledning for uteaktivitet/friluftsliv, pakking av sekk.

Variasjon

Bruk av ukurante artikler (bomullstøy, olabukser, joggesko o.l.) som kan bidra til refleksjon om bekledning for friluftsliv.

Progresjon

Etter første «avbrudd» fortsettes leken inntil en gruppe har en fullstendig og «hensiktsmessig» sekk. Gjennomfør med tre lag (tre sekker), men kun to sett med innhold. Her må lagene (når det er tomt) bytte innbyrdes for å fremstille tre sekker, hvor hvert lag kan fortelle noe om sine vurderinger omkring hvilket utstyr de fokuserte på.

De kan også få beskjed om å ta egne valg om hva som er ukurante artikler og la dette ligge igjen utenfor sekken. De må så begrunne selv hvorfor de valgte å ikke ta dette med. Ta f.eks også med alt for mye klær slik at deltakerne må velge hva de skal ta med og la ligge igjen osv.

Levert av Høgskolen i Innlandet