Tursekk-stafett

TursekkTa med utstyr som skal være i en tursekk når man skal på langtur og legg alt utstyret fra sekkene utover et område med god plass mellom hvert lag. Deltakerne deles inn i to «stafettlag» som får hver sin sekk og en terning.

Målet er at alle tingene skal pakkes hensiktsmessig i tursekken. Før start kaster laget en terning og antall øyne på terningen beskriver hvor mange av deltakerne som kan løpe frem for å hente én ting hver. Fortsett slik til alle tingene er hentet. Ta med alt fra liggeunderlag og sovepose til klær, fulle drikkeflasker, mat og turredskaper. Når det ene laget har en «ferdig» tursekk stoppes leken og tursekkene gjennomgås. Da får man anledning til å snakke om gode og ikke fullt så gode valg og hvorfor ting bør pakkes på en bestemt måte. Gjør gjerne flere gjennomføringer og de som pakker sekken best siste gjennomføring vinner konkurransen.

 

Hensikt

Turforberedelse, bekledning for uteaktivitet/friluftsliv, pakking av sekk.

Variasjon

Bruk av ukurante artikler (bomullstøy, olabukser, joggesko o.l.) som kan bidra til refleksjon om bekledning for friluftsliv.

Progresjon

Etter første «avbrudd» fortsettes leken inntil en gruppe har en fullstendig og «hensiktsmessig» sekk. Gjennomfør med tre lag (tre sekker), men kun to sett med innhold. Her må lagene (når det er tomt) bytte innbyrdes for å fremstille tre sekker, hvor hvert lag kan fortelle noe om sine vurderinger omkring hvilket utstyr de fokuserte på.

De kan også få beskjed om å ta egne valg om hva som er ukurante artikler og la dette ligge igjen utenfor sekken. De må så begrunne selv hvorfor de valgte å ikke ta dette med. Ta f.eks også med alt for mye klær slik at deltakerne må velge hva de skal ta med og la ligge igjen osv.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tilpasninger kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.
  • Vurder avstanden fra start til der tingene ligger.
  • Juster tempoet i aktiviteten, for eksempel at elevene kun har lov til å gå fort.

Bevegelsesutfordringer: Vær oppmerksom på økt trettbarhet. Gi personen god tid til å prøve seg fram. Om noen benytter rullestol eller aktivitetshjelpemiddel, kan det være aktuelt at eleven får støtte til fremdrift. Legg gjenstandene på en høyde, for eksempel på et bord, slik at de er mer tilgjengelig for de som har utfordringer med å plukke opp noe fra gulvet. Har man utfordringer med å bruke armene, kan eleven kanskje samarbeide med en annen elev eller voksen.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Kan eleven ha nytte av å samarbeide med en medelev eller voksen?

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når instruksjon gis, og snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte, særlig under instruksjon og når det skal reflekteres i fellesskap om valgene som er blitt gjort.

Nedsatt syn/blind: Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyret. Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien. Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Legg gjenstandene på et annet type underlag og la eleven bli kjent med avstanden før leken begynner.

Levert av Høgskolen i Innlandet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser