Utvikle ballferdigheter for små barn

Illustrasjon ved Mauricio Pavez, Senter for nye medier HVL

Aktiviteter med ball er en viktig del av mange barns lek, men noen barn er redde for ballen. Det er derfor viktig å tilpasse leken med «riktig» ball, som for eksempel det å begynne med en badeball, ballong eller myk ball. Ballaktiviteter fremmer særlig koordinasjonsferdigheter.

Aktiviteter som kan fremme utviklingen av ballferdigheter:

Kaste og gripe en myk pute. Det er lov å fange puten inn mot magen. Den voksne kaster til hvert barn. Kastene tilpasses barnet.

• Bytte ut puten med badeball, eller en stor myk ball. Øve på å gripe med hendene.

• Trille ball mot mål (f. eks. bowlingkjegler av tomme brusflasker). Lage streker i bakken i ulik lengde fra flaskene. Barnet velger selv.

• Kaste ball gjennom en rokkering. Avstanden tilpasses for hvert barn.

• Kaste på blink (rokkeringer på golvet): risposer, småstein, sammenkrøllet avis, lekedyr etc.

• Sy litt store risposer, og bruke dem til å trene på å kaste og gripe.

• Kaste og gripe store og små baller sammen med en voksen. Den voksne tilpasser oppgaven etter barnets nivå.

• Barna går sammen to og to, hvert par har en ball: – Trille ball til hverandre. – Kaste ball til hverandre. – Variere med å stå på et ben, forsøke å kaste med en hånd, ulik størrelse på ballen.

• Kaste på en vegg, kaste på et mål.

• Ballongleker: flere barn sammen, alle har hver sin ballong:

– Holde ballongen i luften ved å slå den opp med hendene.

– Bruke ulike kroppsdeler til å slå ballongen opp i luften.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet