Utvikle hoppeferdigheter

Illustrasjon ved Mauricio Pavez, Senter for nye medier HVL

Aktiviteter som kan fremme utviklingen av hoppeferdigheter:

• Hoppe ned fra en liten høyde, for eksempel nederste trappetrinn, en stein eller forhøyning i naturen.

• Hoppe inn i og ut av en rokkering.

• Hoppe inn i en rokkering som holdes litt opp fra golvet. Høyden tilpasses.

• Hoppe ned fra nederste trappetrinn eller kanten på sandkassen, hoppe så langt du klarer.

• Hoppe ned fra sandkassekanten og prøve å treffe nøyaktig på streken som er tegnet på bakken.

• Hoppe i paradis som er tegnet på bakken.

• Hoppe framover – stoppe på signal. Finn på leker med hopping som bevegelsesmåte.

• Lage hoppeleker i ulendt terreng.

 

For å kunne hinke må man først kunne hoppe. Når barnet kan hoppe kan man begynne å øve på å hinke på ett ben.
Aktiviteter som fremmer hoppeferdigheter vil også fremme balanse- og koordinasjonsferdigheter.