Utvikle klatreferdigheter

Illustrasjon ved Mauricio Pavez, Senter for nye medier HVL

Aktiviteter som kan fremme utviklingen av klatreferdigheter:

• Krabbe over en benk.

• Den voksne er «klatrestativ» for barnet.

• Lage en hinderløype inne, som skal forseres ved krabbing eller bjørnegange.

• Krabbe framover, sidelengs og bakover.

• Gå trillebårgange inne, gjerne over en liten forhøyning.

• Feste et tau på toppen av en liten skråning ute og leke fjellklatrere.

• Klatre på stubber, steiner, hauger, skrenter i busker og trær.

• Klatre på stoler, bord og kasser.

• Klatre i ribbevegg, om man har det.

• Lage pyramider og klatre på hverandre.

Klatring krever både balanse- og koordinasjonsferdigheter, samt styrke i armer og ben. Samtidig vil barnet få økt styrke, balanse og koordinasjon som følge av klatretrening.

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet