Utvikle løpeferdigheter

Illustrasjon ved Mauricio Pavez, Senter for nye medier HVL

Aktiviteter som fremmer løpeferdigheter vil også fremme balanse- og koordinasjonsferdigheter. Noen av øvelsene fremmer også rom- og retningssans, samt kondisjon.

Aktiviteter som kan fremme utviklingen av løpeferdigheter

• Gå, gå langsomt, gå med økende hastighet.

• Ha bevegelsesleker til musikk: gå i ring, gå fra sted til sted, gå «lang, lang rekke», marsjere til musikk, «alle mine barn kom hjem», gå slalåm mellom kjegler, haien kommer, tikken.

• Gå og løpe på ulikt underlag: – Inne; på tepper, på matter, på tjukkas. – Ute; ulikt underlag som grus, sand, gress, asfalt, sti.

• Lage en hinderløype.