Variert rundløype

variert_rundloype

Merk av en rundløype i anlegget/bakken med en langrennsdel (skøyting/klassisk), en oppoverbakke (fiskebein, staking) og en nedoverbakke (svingløype). Sett en enkel slalåmløype i bakken. Barna selv velger hvilken teknikk de ønsker å benytte i de ulike delene av løypa.

Er området bredt nok kan mange være i aktivitet samtidig. Hvis ikke, del inn i grupper og ha andre aktiviteter ved siden av. Det er viktig at området ikke er for stort. Rundløypa skal være motiverende og spennende. Lengden på løypa tilpasses alder og ferdighet.

Hensikt

Grunnleggende skiferdigheter utfordres, og aktiviteten gir god basistrening.

Variasjon

Løypen kan også brukes til stafetter og forfølgelsesritt.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.

Sett opp illustrasjoner av øvelsene eller instruksjonen der hver «post» starter. Man kan også tegne opp i snøen hvor løypa går med hjelp av maling eller sprayboks.

Vurder om det skal tilrettelegges for en enklere måte å kjøre ned bakken på f.eks. om deltakerne kan øve på å stå i skisporet eller øve på plog. Noen kan også ha nytte av å stå i bakken med en som er stødig ved å samholde i en skistav på tvers.

Man kan også prøve å gå uten staver igjennom løypa for å samle fokuset bare på skiene.

Bevegelsesutfordringer: Noen kan også ha behov for aktivitetshjelpemiddel som piggekjelke, ledsagerstyrt akebrett eller skigåstativ. Kanskje kan en annen elev eller en voksen hjelpe til med å dytte/dra piggekjelke eller stabilisere i en nedoverbakke.

Kognitive utfordringer: Tydelig struktur i økten. Repetisjon og forutsigbarhet. Vis og forklar, hjelp til med å bane bevegelse om det er nødvendig. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Undersøk om eleven/barnet har tekniske hjelpemidler. Sørg for ro når beskjeder gis. Snakk én og én. Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. Tegnstøtte.

Nedsatt syn/ blind: Ledsag når eleven/barnet har behov for det, og spør gjerne hvordan han/hun ønsker dette. For eksempel ved å holde i hånden, gjennom grep over albuen på ledsageren eller ved å holde i tau/reim. Vurder om eleven skal samarbeide med en annen i par. Her kan den eleven som går foran ha på en fargesterk vest eller lignende og gi informasjon om omgivelsene og oppgaven. Tiltal med elevens navn, i kombinasjon med lett berøring.

 

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet

Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser