Varm potet

Barna står samlet i en ring, tett uten mellomrom. Utenfor ringen står lederen. Han/hun skal
telle til et bestemt tall som han/hun har tenkt på, for eksempel tallet 13. Tallet må ikke være
for høyt da det kan bli vanskelig for barna å følge med. Mens lederen teller sender barna
ballen fort rundt i ringen. Ballen skal oppfattes som varm og altså derfor sendes fort. Dette
skaper fart og spenning i leken! Det er viktig at alle barna er borti ballen mens den går rundt,
ha derfor ikke for store grupper når leken gjennomføres. Dersom ballen går i bakken tas den
bare opp igjen, og leken fortsetter. Lederen står på utsiden og teller sakte og høyt til for
eksempel 13, med ryggen til barna, og snur seg først når hun/han skal rope ”stopp
ballen”/”varm potet”. Barnet som da holder ballen går ut av ringen og bort til lederen.
Han/hun får da bestemme det nye tallet som skal brukes i leken. Slik fortsetter det. Spennende
å være igjen i ringen, samt spennende å få være med å finne på et nytt tall!

Levert av Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet