Veggball

veggball

To og to spiller sammen på en bane som er ca 5*5 meter. Sett opp en benk eller lag en strek ca 3 meter fra veggen. Ballen skal ikke sprette i området mellom benken og veggen. En av spillerne kaster ballen mot veggen, og motspilleren må ta imot ballen direkte, eller etter et sprett i feltet bak benken. Han kaster tilbake mot veggen fra samme plassen som han tok imot ballen Den som kaster får poeng dersom ballen spretter i gulvet innenfor det godkjente området og motstanderen ikke klarer å fange ballen. Motstanderen får poeng dersom ballen spretter i feltet mellom benken og veggen, eller den går utenfor det godkjente feltet.

Hensikt

Øver opp ballferdigheter, bli kjent med ballens egenskaper og tilpasset kraft.

Variasjon

Kan spilles med fotball og føttene, der det ikke er regler for sprett i bakken eller området ballen ska være innenfor. Dette er en lettere versjon.

Progresjon

Øvelsen kan gjøres mer utfordrende ved at spillerne ikke får fange ballen, men må slå direkte tilbake i veggen. Men da er en avhengig av en ball med god sprett, som for eksempel en volleyball. En kan også øke avstanden mellom veggen og benken, samt bruke andre typer baller, som for eksempel tennisball.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet