Veggball

veggball

To og to spiller sammen på en bane som er ca 5*5 meter. Sett opp en benk eller lag en strek ca 3 meter fra veggen. Ballen skal ikke sprette i området mellom benken og veggen. En av spillerne kaster ballen mot veggen, og motspilleren må ta imot ballen direkte, eller etter et sprett i feltet bak benken. Han kaster tilbake mot veggen fra samme plassen som han tok imot ballen Den som kaster får poeng dersom ballen spretter i gulvet innenfor det godkjente området og motstanderen ikke klarer å fange ballen. Motstanderen får poeng dersom ballen spretter i feltet mellom benken og veggen, eller den går utenfor det godkjente feltet.

Hensikt

Øver opp ballferdigheter, bli kjent med ballens egenskaper og tilpasset kraft.

Variasjon

Kan spilles med fotball og føttene, der det ikke er regler for sprett i bakken eller området ballen ska være innenfor. Dette er en lettere versjon.

Progresjon

Øvelsen kan gjøres mer utfordrende ved at spillerne ikke får fange ballen, men må slå direkte tilbake i veggen. Men da er en avhengig av en ball med god sprett, som for eksempel en volleyball. En kan også øke avstanden mellom veggen og benken, samt bruke andre typer baller, som for eksempel tennisball.

Tilpasningsmuligheter

Det er viktig å bli kjent med deltakerne og deres eventuelle behov for tilpasninger i aktiviteten. Snakk med de det gjelder. Kanskje har de selv ideer eller tanker om hvilke tilpasninger som trengs for at de skal kunne delta på en god måte.

Generelle tips kan være:

  • Sørg for ro når beskjeder og instruksjon gis.
  • Juster størrelsen på banen, større eller mindre. Kan også gjøres underveis når deltakerne får økt ballkontroll.
  • Ta bort benkene. Da blir oppgaven å ta imot ballen direkte eller etter en sprett.
  • Tilpass reglene. Kanskje kan det i starten være lov med flere sprett?
  • Bruk forskjellig type baller: Myk volleyball, basketball, inne- eller utefotball, skumball, tennisball eller håndball.

Bevegelsesutfordringer: Gi personen god tid til å prøve seg fram. Vær oppmerksom på økt trettbarhet. For noen kan store bevegelser gjøre at det er utfordrende å holde balansen, og det kan være nyttig for dem å sitte på en krakk eller stol.

Kognitive utfordringer: Gi kort og presis instruksjon. Skap forutsigbarhet og repeter gjerne flere ganger. For noen kan det fungere godt å forenkle øvelsen i starten, for eksempel med å ta bort benken i starten, og bygge på etter hvert som man kommer inn i det. Fjern sanseforstyrrelser, for eksempel gjenstander som virker forstyrrende. Vær oppmerksom på dagsform. Gi raskt støtte hvis noen viser tegn til frustrasjon. Noen kan ha nytte av et «pausested».

Nedsatt hørsel/døv: Ha direkte kontakt. Bruk mimikk, kroppsspråk og evt. tegnstøtte. Sikre at eleven/barnet har oppfattet beskjeden/instruksjonen.

Nedsatt syn/blind: Sørg for å rydde unna unødvendig utstyr slik at det ikke står hindringer i veien. Vær oppmerksom på lyssetting og spør inn til hva eleven/barnet ser. Bruk kontrastfarge på ball og eventuelt lyd i den slik at det er lettere å orientere hvor ballen er. La personen bli kjent med omgivelsene og la de kjenne på utstyret. Mange repetisjoner er nødvendig, og en bør unngå for store variasjoner. Gi forutsigbarhet med å fortelle når ballen blir kastet og ca. hvor den kommer.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Forslag på tilrettelegginger: Nasjonal kompetansetjeneste for barn og unge med funksjonsnedsettelser