Vende pannekake

vende pannekake

Deltakerne går sammen to og to, ansikt mot ansikt og tar hverandre i hendene. Uten å slippe tak vender de rundt en gang, den ene til høyre og den andre til venstre. Når «pannekaken» kan vendes uten å gå i stykker, kan de vende den til ulike sider. Fem ganger hit og fem ganger dit, eller annenhver gang til den ene siden og annenhver gang til andre siden. Vend den tvers over ett rom eller over skolegården.

Hensikt

Denne parøvelsen trener koordinasjon, styrke, bevegelighet og samarbeidsevner.