Vikinglek

Del gruppen i to og del området i to med et tau eller noe lignenede. Nå skal gruppene få i oppdrag å dra over motstandere til sin side uten å tråkke over selv. Deltagerne bør oppmuntres til å samarbeide, flere kan trekke i samme person. Når en blir dratt over eller tråkker over går en over til det andre laget. Til slutt er alle på en side av tauet. Den har vunnet den som står igjen til slutt når den ene siden er tom for deltakere.

Utfordre deltakerne til å samarbeide! Er de gode til å samarbeide har du ikke sjans uansett hvor sterk du er som voksenperson.

Hensikt

En samarbeidsøvelse som utforder styrken i hele kroppen.

Variasjon

Gå fra å bytte side til å gå ut av leken hvis en er ute.

Levert av Friluftsrådenes landsforbund/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet