Virginia reel

Deltakarane står på to linjer med ansiktet vendt mot kvarandre, ca. 2m avstand mellom linjene. Stega ein dansar er gåsteg.

Forklaring:
Første tur – (helsa)
a) Gå tre steg mot kvarandre og hels på det fjerde, ved å bukka litt djupt (ev. bukke/neie dersom gutar/jenter). Gå fire steg bakover tilbake på plass (5-6-7-8).
b) Gjenta turen (1-8).

Andre tur – (armkrok)
a) Gå to steg fram (1-2) og ta saman med partnaren i høgre armkrok og gå rundt på dei neste fire stega (3-4-5-6), slepp opp og gå tilbake på plass (7-8)
b) Gjenta turen med venstre armkrok (1-8).

Tredje tur – ( a) begge hender – b) skulder mot skulder m/korslagde, heva armar)
a) Gå to steg fram (1-2) og ta saman med begge hender og gå rundt på dei neste fire stega (3-4-5-6), slepp opp og gå tilbake på plass (7-8).
b) Gå to steg fram (1-2) og gå rundt skulder mot skulder på dei neste fire stega (3-4-5-6), (høgre skulder, armane korslagde og heva opp. Gå tilbake på plass (7-8). * Ein variant her er å gå med ”haltesteg” skulder mot skulder.

Fjerde tur – (hoppa sidelengs fram og tilbake) a) + b) Første paret tek kvarandre i hendene og hoppar åtte sidelengshopp oppover mellom radene (1-8) og det same tilbake igjen (1-8). Dei andre står i ro og klappar og hoiar.

Femte tur – (a) gå på utsida – b) danna portal – dei andre går gjennom)
a) Det første paret snur ut til kvar si side og går nedover til enden. Dei andre følgjer etter på kvar si side.
b) Første paret lagar ein portal og par nr. to med dei andre etter seg går gjennom portalen og heilt fram og stiller opp igjen på to linjer. Andre paret er no det første og dansen startar på nytt.

Progresjon

Her kan ein starta rett på. Dei to første turane er svært enkle. Når desse er innøvde, byggjer ein vidare med den tredje, øver alle tre osv. For dei minste kan ein berre velja nokre få turar som ein gjentek.

Levert av Liv Ingrid Grov/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet