Vokal og konsonant

Del barna inn i grupper på tre-fire personer. Legg alle bokstavkortene (halvparten med vokaler, andre halvparten med konsonanter) med bokstavene ned mot bakken, ca 20 meter fra barna. Hver gruppe har en bøtte til å ha vokalene i og en kurv til å ha konsonantene i. En deltager fra hver gruppe løper bort til bokstavkortene, velger ett kort og løper tilbake til gruppen. Gruppen skal sammen vurdere om dette skal ligge i bøtten eller i kurven. Når kortet er plassert løper nestemann. Det vil til slutt bli tomt for bokstavkort. Da skal gruppene prøve å stave flest mulig ord ved hjelp av bokstavkortene.

Hensikt

Barna lærer å gjenkjenne bokstavenes lyd og egenskap, stave lette ord og får kunnskap om bokstav-lydforbindelser. Fysisk aktiv læring.

Variasjon

Kan brukes i matematikk med par- og oddetall. Barna kan lage regnestykker av tallene og notere svaret.

Levert av Landslaget for fysisk fostring/Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet