Volleyball Paradis

Denne leken har to spillere per lag og det er fire til sju lag i en pulje. Volleyballbanen har en A-side og en B-side. To lag begynner å spille mot hverandre. Man spiller kun om et poeng og det poenget kan man bare få når man spiller på A-siden.

Laget på B-siden starter med serve og er det utfordrende laget. De prøver å vinne ballvekslingen for å komme på A-siden. Laget på A-siden prøver å forsvare sin posisjon og samle poeng. Vinner dette laget ballvekslingen, så får de et poeng, og en ny utfordrer kommer in på B-siden. Feiler laget på A-siden, må dette laget ut og stå i kø på B-siden, mens laget fra B-siden bytter til A-siden, og neste lag i kø på B-siden server. Lagene teller poeng selv. Hvilket lag når først 8 poeng?

Størrelse på spillebanen bør tilpasses spilleres nivå, men 3 x 3 meter på hver side bør være minimum. Antall lag bør ikke være mer enn 7, ellers kan det bli litt lang ventetid.

Det forutsettes visse ferdigheter og spilleforståelse. I lagsammensetning er det viktig å sørge for at lagene er omtrent på samme nivå, fordi da er det best muligheter for mestringsopplevelser. Det er ofte relativt korte spillesekvenser og hyppig skiftende motstandere. Men nettopp i dette ligger spenningen og utfordringen i spillet. Det gjelder å være fullt konsentrert for en kort sekvens. Laget som taper og må gå ut, er ansvarlig for å ta med ball ut, slik at den ikke forstyrrer neste kampen. Det er ikke nødvendig å ha tilleggsoppgaver for lagene som venter på innsats, fordi rullering foregår stadig vekk og relativt raskt.

Hensikt

Her øves grunnleggende ballferdigheter og ferdigheter i volleyballspillet.

Levert av Herbert Zoglowek, Høgskolen i Finnmark/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet