Turkasser

Illustrasjosfoto ut.no

Illustrasjosfoto ut.no

Vanlige postkasser males i spreke farger og med ”skolens turkasselogo” godt synlig. Disse postkassene plasseres rundt i skolens nærmiljø. Finn gode plasser som enten er et fint turmål eller som bidrar til en fin tur. Oppi kassa legges en linjert notatbok eller en god gammeldags nummerert loddbok og noen blyanter i en pose (gjerne med lynlås). Sidene i bøkene bør på de første 4-5 sidene være kolonnedelt for å vise hvordan brukerne skal skrive inn navn, klasse, dato og klokkeslett. Sentralt på skolen henges opp et kart over nærmiljøet der det er markert hvor turkassene er montert. Gjerne med stedsnavn og et bilde slik at det blir lett å skjønne hvor turkassene er plassert. I tillegg bør det stå oppgitt hvor lang tid det omtrent tar å gå til turkassa.

Det kan settes av tid til å gå/ løpe til turkassene i kroppsøvingsfaget, friminutt og i annen tid avsatt til fysisk aktivitet i skole og evt. SFO. Elevene besøker kassene. De bestemmer selv tempoet; om de vil gå, jogge eller løpe, og om de vil ta turen sammen med andre. Når de kommer fram til kassene, skriver de inn navn, klasse, dato og klokkeslett. Elevene og foreldre kan oppfordres til å bruke turkassene i fritiden.

Hensikt

Å stimulere til å gå, jogge og løpe i nærmiljøet og bidra til mer fysisk aktivitet blant barn og unge.

Tilpasningsmuligheter

For å differensiere kan de ulike kassene være forbeholdt ulike elevgrupper. De yngst har for eksempel sine i skolens umiddelbare nærhet, og kanskje passer disse også for de som har behov for litt kortere avstander og bedre tilrettelagte veier?

Levert av Friluftsrådenes landsforbund/ Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet