Et bidrag til variasjon

Frigi kapteinen

Lagspill der deltakerne skal øve på kast og mottak samtidig som strategi og kognitive ferdigheter utfordres

Forme modeller

Stafett eller lagkonkurranse der deltakerne skal bygge med fyrstikker, pinner eller klosser

Samleren

Stafett med bruk av terning, som tilfeldiggjør hvem som vinner/taper. Kan brukes mot ulike fag også

Rytmestussen

Øvelse hvor man må samarbeide og trener kognitive ferdigheter og fagkunnskap i basisfag

Fagpasningen

Aktivitet som kombinerer lek med oppgaver i basisfag – egner seg godt til pugging av f.eks gangetabellen e.l.

Rombevissthet

Bruk erteposer til å trene på rombevissthet. Kast erteposen, lukk øynene og forsøk å finne den igjen

Side 2 av 212