Grunnleggende ferdigheter

Turkasser

Forslag til hvordan en kan stimulere til turer i nærmiljøet

Naturløype

Friluftslivsleik der borna må røre seg i terrenget samstundes som dei må observere omgjevnadene rundt seg