Forfatter: Marte Gausvik

Orkesterøvelse

Danseøvelse som utfordrer kreativitet, fantasi og evnen til å følge andres bevegelser

Siste par ut

En tradisjonslek som utforder kommunikative ferdigheter og reaksjonsevne