Forfatter: Marte Gausvik

Balltog

Stafett hvor ballen skal avleveres raskest mulig mellom deltakerne

Ordklassestafett

Stafett hvor deltagerne øver på ordklasser og samarbeider om å sette sammen setninger

Ekorn stjeler nøtter

Denne leken handler om å røve ting i fra hverandre, noe som skjer på mange måter i naturen og dyreverden

Elgleken

Elgen trenger ressurser, men da må den løpe, for kanskje er flere ute etter det samme?

Knute på tråden

Ved hjelp av egne kropper skal skal deltakerne samarbeide for å lage en så innviklet knute som mulig

Bråkmakeren

Bråkemakeren er ute etter bråk, mens de andre forsøker å hindre han i å få tak i offeret.

40-leken

Lek der deltagerne må trille terning, regne og løpe for å komme over tallet 40

Engelsk memory

En memory-lek der teoretisk kunnskap blir øvd samtidig som deltagerne er fysisk aktive

Naturløype

Friluftslivsleik der borna må røre seg i terrenget samstundes som dei må observere omgjevnadene rundt seg