Lek

Dødball

Ballek som utfordrer øye-hånd koordinasjon og ballferdigheter

Ballregn

Morosam leik for dei yngste, der ein øver grunnleggjande ferdigheiter og balltilvenjing

Ballongsprekkeren

Her gjeld det å vakte sin eigen ballong, samstundes som ein skal sprekke ballongane til dei andre

Gris

Utforder grunnleggende ferdigheter og øye-hånd koordinasjon